ASV eksporta kontroles stiprināšana: Jauni pasākumi un vēsturiskie precedenti

jūlijs 15, 2024
1. jūlijā ASV Tirdzniecības departamenta Rūpniecības un drošības birojs (the Bureau of Industry and Security’s (BIS)) publicēja jaunu apkopojumu par eksporta kontroles krimināltiesiskajiem un administratīvajiem izpildes pasākumiem. Šis dokuments ir svarīgs resurss visiem eksporta kopienas locekļiem.
Uzzināt vairāk

Papildu sankcijas pret Baltkrieviju

jūlijs 4, 2024
2024.gada 29.jūnijā ES Padome ir noteikusi papildu sankcijas pret Baltkrieviju. Galvenie punkti: 1. Aizliegums piegādāt divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, luksusa preces un jūras navigācijas tehnoloģijas. 2. Aizliegts zelta, dimantu, hēlija, ogļu un jēlnaftas imports no Baltkrievijas.
Uzzināt vairāk

Sadarbības atteikums vai darījumu attiecību izbeigšana

jūlijs 1, 2024
Atteikšanās no sadarbības ar klientu var notikt dažādos klienta dzīves cikla posmos. Uzņēmums var izvēlēties neuzsākt sadarbību ar jaunu klientu, jo pēc klienta pārbaudes un NILL un sankciju riska novērtēšanas jūs atklājat, ka klients ir ārpus jūsu kompānijas “riska apetītes”. Vai arī pārbaudot klientu, iespējams, ir konstatēti pietiekami daudz NILL un TPF “sarkano karogu” (red flags) jeb riska indikatoru, kas saistīti ar aizdomām par finanšu noziegumiem vai sankciju apiešanu vai pārkāpšanu.
Uzzināt vairāk

ES pieņem 14.sankciju paketi

jūnijs 25, 2024
24.06.2024. tika pieņemta ES 14.sankciju pakete. Galvenās ierobežojumu jomas ir ar sašķidrināto dabasgāzi saistītie Krievijas enerģētikas projekti, Krievijas banku nozare, jaunas transporta sankcijas, eksporta kontroles paplašināšana un bloķēšanas ierobežojumi. 
Uzzināt vairāk

Klauzula “aizliegts reeksports uz Krieviju”

aprīlis 4, 2024
Lai pastiprinātu sankcijas pret Krieviju un novērstu eksporta aizliegumu apiešanu, no 2024.gada 20.marta ir stājusies spēkā prasība, kas ir daļa no divpadsmitās sankciju paketes, kas tika pieņemta 2023. gada 18. decembrī, proti, Padomes Regulas (ES) Nr. 258/2012 I pielikuma 12.g pants nosaka un uzliek par pienākumu ES eksportētājiem līgumos aizliegt noteiktu preču reeksportu uz Krieviju […]
Uzzināt vairāk

ES pieņem 13.sankciju paketi

marts 5, 2024
23.februārī Eiropas Padome pieņēma trīspadsmito ierobežojošo pasākumu kopumu pret Krieviju. Šoreiz tika pieņemti vairāki ierobežojoši pasākumi pret Krievijas militāro un aizsardzības nozari, vēršoties pret citām vienībām trešās valstīs, kuras piegādā ekipējumu, kā arī pret personām, kas ir atbildīgas par Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju un militāru pāraudzināšanu. Jaunākajās sankcijās noteikti ierobežojoši pasākumi vēl pret 106 personām un 88 vienībām, […]
Uzzināt vairāk

Sankcijas pret Krieviju. Kādas ir 2024.gada prognozes?

janvāris 30, 2024
Kāda būs sankciju politika pret Krieviju 2024. gadā? Par to var spriest pēc galvenajiem lēmumiem par sankcijām, kuras jau ir iestrādātas pašreizējā sankciju politikā. Tiek gaidītas ekonomisko un tirdzniecības sankciju paplašināšanās, Krievijas aktīvu konfiskācijas mehānismu pilnveidošana, kā arī sistemātiskāki mēģinājumi piespiest trešo valstu uzņēmumus atteikties no sadarbības ar Krieviju, jo īpaši rūpniecisko piegāžu un tehnoloģiskās […]
Uzzināt vairāk

Atjaunots nacionālais riska novērtējums

decembris 6, 2023
Šā gada novembrī tika publicēts Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izstrādāts Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums par laika posmu no 2020. līdz 2022. gadam (NRA 2023).  Zemāk ir, mūsuprāt,  būtiskākie fakti: 1.NRA 2023 secināts, ka iepriekšējos Nacionālajos risku novērtējumos noteikts NILLTPF risks, kas izriet no Latvijas vēsturiskā reģionālā finanšu centra […]
Uzzināt vairāk

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

novembris 30, 2023
29.11.2023. Latvijas Vēstnesī nopublicēti grozījumi NILLTPFN likumā. Būtiskās izmaiņas, kurām ir vērts pievērst uzmanību: Plašāka informācija par grozījumiem NILLTPFN likumā šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2023/231.4 Atbilst komanda help@atbilst.lv 30.11.2023.
Uzzināt vairāk

Publicētas ES vadlīnijas personu ar PNP statusu identificēšanai

novembris 22, 2023
Atbilstības nodrošināšanas speciālistiem ir svarīgi sekot līdzi jaunākajām regulatīvajām publikācijām, jo īpaši saistībā ar cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un finanšu noziegumiem. Piemēram, pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība publicēja vērtīgu dokumentu, kurā sniegts dalībvalstu un ES iestāžu valsts amatpersonu (politiski nozīmīgas personas jeb PNP) saraksts. Šī publikācija ir svarīgs resurss, lai identificētu nozīmīgas valsts funkcijas […]
Uzzināt vairāk

Vācija pastiprina AML pamatfunkcijas. Ko sagaidīt?

oktobris 17, 2023
Latvijā ir daudz uzņēmēju, kas sadarbojas ar partneriem no Vācijas. Līdz ar to uzņēmējiem ir jāpievērš uzmanība šīs valsts izmaiņām AML prasību jomā.  2023. gada oktobrī Vācijas federālā valdība ir apstiprinājusi jauna likumprojektu, kas paredz izveidot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas superaģentūru un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas centru (Money Laundering Investigation Center - MIC).
Uzzināt vairāk

5 tipiskas kļūdas KYC veikšanas laikā

septembris 28, 2023
Klientu izpēte jeb KYC (Know Your Customer, tulkojums no angļu valodas – Pazīsti savu klientu) ir svarīgs process dažādu nozaru uzņēmumiem, tostarp ārpakalpojumu grāmatvedības, nekustamo īpašumu un juridisko pakalpojumu nozarē. Tas palīdz uzņēmumiem pārbaudīt klientu identitāti un novērtēt iespējamos riskus. Tomēr ir bieži sastopamas kļūdas, kas var kavēt klientu izpētes procesa efektivitāti. Šajā bloga ierakstā […]
Uzzināt vairāk

Atbildība par likuma prasību pārkāpšanu un piemērotie sodi

septembris 25, 2023
Pēc nesen publicētas ziņas, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir iniciējis 201 kriminālprocesu par sankciju pret Krieviju un Baltkrieviju pārkāpšanu, tostarp šogad ir sākti 87 kriminālprocesi, savukārt 2022.gadā – 114 kriminālprocesi, VID savā mājas lapā atjaunināja informāciju par atbildību par likuma prasību pārkāpšanu. Publikācijā ir noteikti kritēriji, kad Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un […]
Uzzināt vairāk

Darba grupas KleptoCapture jauns mērķis – advokāti, grāmatveži un citi starpnieki

septembris 22, 2023
Analizējot globālās tendences sankciju ievērošanās jomā ir vērts pievērst uzmanību darba grupas KleptoCapture (Task Force KleptoCapture) aktīvai iesaistei. KleptoCapture ir Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta vienība, kas tika izveidota 2022. gada martā ar mērķi ieviest sankcijas pret Krievijas oligarhiem, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tieslietu departamenta oligarhu mednieki paplašina darbības jomu, iekļaujot tajā arī starpniekus. […]
Uzzināt vairāk

Svarīgi! Publicētas vadlīnijas, lai palīdzētu uzņēmējiem novērtēt sankciju apiešanas riskus

septembris 18, 2023
Eiropas komisija 2023.gada 7.septembrī publicēja vadlīnijas Eiropas uzņēmējiem, lai palīdzētu tiem noteikt, novērtēt un izprast iespējamos sankciju apiešanas riskus un to, kā no tiem izvairīties. Šo norādījumu mērķis ir sniegt vispārīgu pārskatu par to, kas ES uzņēmējiem jādara, veicot klientu/partneru darījumu padziļinātu pārbaudi , kā to prasa ES tiesību akti. Eiropas Savienība ir noteikusi vēl […]
Uzzināt vairāk

Personas izslēgšana no ES sankciju sarakstā. Vai tas ir iespējams?

septembris 12, 2023
Fizisku vai juridisku personu iekļaušanu vai atkārtotu iekļaušanu ES sankciju mērķpasākumos var apstrīdēt Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 263. pantu. Apstrīdēšanas procedūrai ir stingri noteikti termiņi. Prasītājs, kam prasība ir apmierināta, var prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies kļūdainas sankcijas piemērošanas rezultātā. Visi ES spriedumi par izslēgšanu no saraksta ir […]
Uzzināt vairāk

Kā patstāvīgi izveidot IKS?

septembris 7, 2023
Meklē atbildi uz jautājumu, kā patstāvīgi izveidot iekšējo kontroles sistēmu NILLTPFN likuma izpildei (IKS)? Lasi atbildi mūsu jaunajā bloga ierakstā. Bet pirms atbildēt uz jautājumu “kā?”, mēģināsim sākumā atbildēt uz jautājumiem, kāpēc vispār vajag izveidot IKS un kas ir IKS? “Kāpēc?” ir mērķu jautājums. Tas ir jautājums par to, ko mēs vēlamies iegūt kā rezultātu […]
Uzzināt vairāk

Kas ir AMLA (Anti Money Laundering Authority)

augusts 16, 2023
Mūsdienu globālajā finanšu vidē, kurai ir raksturīgas straujas pārrobežu kapitāla plūsmas, aizvien skaidrāka kļūst nepieciešamība ieviest stingrākus aizsardzības pasākumus pret finanšu pārkāpumiem. ES līmenī šajā kontekstā AMLA piemīt ļoti svarīga loma. Kas tad ir AMLA?
Uzzināt vairāk

Finanšu darījumu darba grupas plenārsēdes rezultāti

jūlijs 11, 2023
Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force, FATF) plenārsēdē, kura notika Parīzē no 2023. gada 21. līdz 23. jūnijam, piedalījās delegāti no vairāk nekā 200 jurisdikcijām. Sanāksmes laikā pārrunātās tēmas: Luksemburgas novērtējums – Luksemburgai kā reģionālam un starptautiskam finanšu centram ir augsts tehniskās atbilstības FATF ieteikumiem līmenis, un tās NILLTPFN režīms uzrāda labus rezultātus. […]
Uzzināt vairāk

Eiropas Savienības (ES) Padomes 11. ekonomisko un individuālo sankciju pakete

sankciju pārbaudes
jūlijs 3, 2023
23.jūnijā  ES Padome apstiprināja 11. Sankciju paketi pret Krieviju, kurā ir iekļautas jaunas personas, pret kurām ir vērstas sankcijas. 11.paketē ir ietverti aizliegumi attiecībā uz: Sankciju apiešanu risku – Lai risinātu pieaugošo ES sankciju apiešanas problēmu, ES nolēma turpināt stiprināt divpusējo un daudzpusējo sadarbību ar trešajām valstīm un tehniskās palīdzības sniegšanu. Tranzīta aizliegums – caur […]
Uzzināt vairāk

Esi gatavs VID pārbaudei

VID pārbaudes
jūnijs 26, 2023
Uzņēmēji bieži vien pamatīgi uztraucas, saņemot no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) paziņojumu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju (Sankciju) likuma prasību izpildes pārbaudi jeb, kā to vēl mēdz saukt, VID AML (Anti Money Laundering) pārbaudi. Ko var sagaidīt no pārbaudes, kā […]
Uzzināt vairāk

Vai IKS ir nepieciešama pašnodarbinātajiem?

IKS pašnodarbinātajiem
jūnijs 19, 2023
Iekšējās kontroles sistēma (IKS) tradicionāli tiek saistīta ar lielām organizācijām. Tas ir pašsaprotami, jo lielākos uzņēmumos ir vairāk procesu, vairāk lēmuma pieņemšanā iesaistīto personu, augstāki riski, sarežģītākas procedūras un tamlīdzīgi. Tomēr, lai arī mērogs un sarežģītība var atšķirties, iekšējās kontroles principi ir piemērojami un noderīgi arī pašnodarbinātajiem. Te daži iemesli, kāpēc arī jums var būt […]
Uzzināt vairāk

AML Compliance jeb NILLTPFN atbilstība

marts 3, 2023
Pieaugot prasībām NILLTPFN atbilstības jomā pieaug arī resursu izmaksas lai tām prasībām atbilstu - nepieciešams vairāk iedziļināties, rūpīgāk pārbaudīt, regulāri sekot - ar vienu vārdu sākot tērēt daudz vairāk laikā kā iepriekš, bet laiks, kā zināms, ir nauda. Atbilstība NIILTPFN prasībām nav viegls darbs. Un šeit mums palīgā nāk dažādi IT risinājumi, kas manāmi var atvieglot uzņēmējiem ar likumu uzlikto slogu.
Uzzināt vairāk

Šūpošanās uz sankciju viļņiem

februāris 15, 2023
Vairs nav šaubu, lai veiksmīgi  vadītu uzņēmumu, nepietiek tikai ar klientu piesaistīšanu un grāmatvedības kārtošanu. Šodien uzmanīgi ir jāseko līdzi izmaiņām sankciju likumdošanā, lai pēkšņi netiktu pārklātam ar vilni, bet šūpoties uz tā.
Uzzināt vairāk

Eiropas Padome šodien pieņēma devīto sankciju paketi pret Krieviju

decembris 16, 2022
Eiropas Padome šodien pieņēma devīto sankciju paketi, kuras mērķis ir palielināt spiedienu uz Krieviju un tās valdību. Jauna pakete ietver virkni pasākumu, kuru mērķis ir ietekmēt Krievijas ekonomiku un spēju turpināt tās agresiju.
Uzzināt vairāk

5 soļi par NILLTPFN likuma izpildi atbildīgo personu iecelšanai

novembris 7, 2022
Ņemot vērā, ka atbilstoši NILLTPFN likuma 10. pantam 30 dienu laikā pēc likuma subjekta statusa iegūšanas uzņēmējam ir jāieceļ par likuma prasību izpildi atbildīgā persona, ir vērts:
Uzzināt vairāk

FATF (Financial Action Task Force) 2022. gada oktobra plenārsēdes rezultāti

oktobris 26, 2022
2022. gada 21. oktobrī Parīzē noslēdzās pirmā FATF plenārsēde, kuru vadīja T. Raja Kumar no Singapūras. Šajās diskusijās piedalījās delegāti no vairāk nekā 200 jurisdikcijām.
Uzzināt vairāk

Ciktāl OFAC sankciju saraksts attiecas uz Latvijas uzņēmēju?

oktobris 13, 2022
Saskaņā ar Sankciju likumu visām personām ir pienākums ievērot un izpildīt Latvijā spēkā esošās starptautiskās (ANO un ES) un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, savukārt ne visiem ir skaidra izpratne par ASV kā NATO dalībvalsts noteiktām sankcijām, t.i. OFAC (Office of Foreign Assets Control) sankciju ievērošanu. Šajā rakstā ieviesīsim skaidrību.
Uzzināt vairāk

5 padomi iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanai

oktobris 4, 2022
Kontrole ir kritiska un sarežģīta pārvaldības funkcija, kas spēj novērst konfliktus ar ārējo un iekšējo vidi. Visas iespējamās izmaiņas (iekšējās vai ārējās) ir jāidentificē iepriekš, un jāveic pasākumi, lai mazinātu to ietekmi uz uzņēmējdarbību. Dalāmies ar padomiem, kam tieši ir jāpievērš uzmanība, lai jūsu iekšējās kontroles sistēma būtu efektīva.
Uzzināt vairāk

Globālās tendences NILLTPFN

septembris 19, 2022
Ar jaunas aģentūras (EU AML Authority – AMLA) izveidi, Eiropā tiks īstenota vienlīdz stingra NILLTPFN likumdošanas normu piemērošana visās valstīs, kā arī stiprināta pārrobežu sadarbība. Plānots, ka pašreizējie valstu bankas kontu reģistri tiks savienoti, tādējādi paātrinot finanšu noziegumu izpēti tiesībaizsardzības iestādēs.   Finanšu politikas veidotāju tuvākās nākotnes plānos ietilpst uzdevums stiprināt atsevišķu Novēršanas likuma subjektu […]
Uzzināt vairāk

Šveice pieņēma 7. sankciju paketi pret Krieviju

septembris 12, 2022
Šveices Federālā padome 31. augustā nolēma pievienoties ES pret Krieviju vērsto sankciju 7. paketei.
Uzzināt vairāk

Sankciju likums ir saistošs absolūti visiem

septembris 12, 2022
Visām personām, gan fiziskām, gan juridiskām, ir pienākums ievērot un izpildīt Latvijā spēkā esošās starptautiskās (ANO un ES) un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas. Taču daudziem, it īpaši maziem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, tas ir izaicinājums, jo trūkst gan zināšanu attiecīgajā jomā, gan resursu.
Uzzināt vairāk

Izaicinājumi NILLTPFN un sankciju jomā

jūnijs 9, 2022
08.06.2022. Rīgā norisinājās konference Baltic FinReg Summit’22, kurā uzstājās gan valsts, gan privāta sektora pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Beļģijas, Austrijas, Lielbritānijas un, protams, Latvijas.
Uzzināt vairāk

Kā uzņēmējiem izdzīvot sankciju vējos?

maijs 13, 2022
Kamēr G7 dalībvalstis spraigās diskusijās lemj par iespēju pilnībā atteikties no Krievijas energoresursu iegādes, ASV un Lielbritānija 8.maijā ir apstiprinājusi jaunu sankciju paketi pret Krieviju un Baltkrieviju, kas, galvenokārt, ir vērsti uz tirdzniecības un ieceļošanas ierobežojumiem. Pašreiz Krievija ir pasaules mēroga sankciju līdere, kurai ir piemēroti visi iespējamie sankciju veidi. Šāds sankciju apjoms ietekmē to […]
Uzzināt vairāk

5 izaicinājumi NILLTPFN un sankciju jomā

aprīlis 5, 2022
1.martā Viļņā norisinājās ikgadējais ACAMS Baltic Chapter simpozijs, kas tika veltīts aktualitātēm NILLTPFN un sankciju jomā.
Uzzināt vairāk

Sankcijas var tikt piemērotas pēc ķēdes principa, Latvijas uzņēmumiem būtiski uz to nepaklupt

februāris 28, 2022
Jaunas sankcijas pret dažādām personām un institūcijām šodienas ģeopolitiskajā situācijā ir dienaskārtībā un, visticamāk, paliks uz ilgāku laiku. Šajos jaunajos apstākļos Latvijas uzņēmumiem ir būtiski nepaklupt uz tām nezināšanas dēļ, kur būtiski pārzināt arī tā dēvēto sankciju ķēdes principu.
Uzzināt vairāk

Klienta izpētes nodošana ārpakalpojumā, vai tas ir tiesiski un kam pievērst uzmanību?

septembris 28, 2021
Nu jau ikviens Latvijā reģistrēts uzņēmējs, kurš veic saimniecisko darbību vai sniedz profesionālus pakalpojumus, kurus regulē NILLTPFN likums, ir informēts par noteiktu un obligātu darbību kopumu, kas ir jāievēro pirms pakalpojuma nodrošināšanas vai darījumu attiecību laikā. 
Uzzināt vairāk
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)