Kas mēs esam

Mūsdienās praktiski visi uzņēmēji sastopas ar vairākiem izaicinājumiem: kā sākt biznesu ar nelielu kapitālu, kur meklēt kvalificētu personālu, kā atrast piegādātāju, kuram var uzticēties, kā nosegt visus izdevumus un nepalikt mīnusos, un kā atbilst vairāku regulējošo institūciju prasībām, t.sk. noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLTPFN) jomā.
NILLTPF riski ir riski, kuri tāpat kā gaiss nav vizuāli redzami un nav taustāmi, bet tas nenozīmē, ka tie nepastāv. Naudas atmazgāšana bieži vien ir saistīta ar tādām darbībām kā kontrabanda, nelikumīga ieroču tirdzniecība, piesavināšanās, iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana (insider trading), korupcija un datorkrāpšanas shēmas. Tas ir izplatīts arī organizētajā noziedzībā, tostarp cilvēku, ieroču vai aizliegto narkotisko vielu kontrabandā, prostitūcijas grupās.
Biežvien, uzņēmēji nepievērš lielu uzmanību NILLTPF un sankciju riskiem, dažreiz tas notiek arī resursu nepietiekamības dēļ. Bet ir svarīgi atcerēties, ka katram uzņēmējam ir nepieciešams novērtēt savus riskus būt iesaistītam kādā noziedzīgu darījumu shēmā vai sankciju pārkāpšanā, jo tas var notikt uzņēmējam pat par to nezinot. Tam var sekot sodi, reputācijas zaudēšana, kriminālvajāšana un pat cietumsods.
Ja katrs no mums laicīgi un apzināti pievērstos NILLTPF risku mazināšanai, šī problēma pasaules mērogā būtu mazāk aktuāla.
Atcerēsimies, ka katrs jūsu solis NILLTPF risku mazināšanas virzienā ir solis globālā cīņā pret NILLTPF.
Mūsu uzņēmums ir dibināts ar mērķi atvieglot Jums uzlikto pienākumu prasību izpildi, nodrošinot ātru, ērtu un kvalitatīvu pakalpojumu principa Zini savu klientu prasības īstenošanā.
Mēs palīdzēsim jums identificēt un pārvaldīt NILLTPF un sankciju riskus, ļaujot jums pievērsties citiem, ne mazāk svarīgiem, biznesa jautājumiem.
Mūsu komandu veido sertificēti speciālisti, kuriem ir vairāk kā 10 gadu pieredze NILLTPFN likuma un Sankciju likuma prasību izpildes īstenošanā uzņēmējiem, kas ir šo likumu subjekti.
Savas profesionālas darbības gaitā esam sadarbojušies gan ar vietējām organizācijām un uzņēmumiem, gan arī ar starptautiskajā tirgū plaši zināmiem uzņēmumiem un konsultantiem.

Realizētie projekti

Klientu pārstāvība

Pārstāvības nodrošināšana uzraudzības iestāžu veikto pārbaužu procesos ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumiem un juridisko pakalpojumu sniedzējiem.


Klientu izpētes pilna cikla īstenošana

Klientu izpētes, tai skaitā iespējamo NILLTPFN un sankciju riska identificēšana un izvērtēšana; aizdomīgu darījumu, darbības identificēšana un izvērtēšana; dažāda satura informācijas, kas var ietekmēt klienta risku, izvērtēšana kā vietējiem, tā arī ārvalsts uzņēmumiem, kuru darbību pilnībā vai daļēji regulē NILLTPFN un /vai Sankciju likums.


IKS ieviešana

Pilna un daļēja NILLTPFN un Sankciju likumu prasību ieviešana vietējos uzņēmumos, kuru profesionāla darbība ir saistīta ar ārpakalpojuma grāmatvedību, starpniecību darījumos ar NĪ, juridisko un nodokļu konsultāciju sniegšanā.


Klientu bāzes pārbaude sankciju sarakstos

Azartspēļu organizētāja klientu bāzes pārbaude sankciju sarakstos, konstatēto sakritību apstrāde un atskaites sagatavošana, apmācības kursa “Īss ievads sankcijās” sagatavošana


SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)