Zini savu klientu

Apskatiet demo risinājumu

Kā notiek klienta anketas aizpildīšana

Pamēģinat aizpildit pašam

Kā izskatas automatiska atskaite par pārbaudes rezultātiem

Apskatīt paraugu

Izmēģiniet platformu

Apstrādājiet sakrītības sankciju sarakstā(ja ir) un riska novertējumu.

Izmēģini bez maksas

Kam tas paredzēts

Ārpakalpojuma grāmatveži
Nekustamo īpašumu darījumu starpnieki
Nodokļu konsultanti
Juridisko pakalpojumu sniedzēji
Loģistikas un transporta pakalpojumu sniedzēji
Preču un pakalpojumu importētāji un eksportētāji

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus un veikt izpēti vienuviet.

  • Digitālās Klienta izpētes anketas, kas atbilst platformas lietotāja nozares specifikai
  • Attālinātā klienta pārstāvja identifikācija
  • Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
  • LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu reģistra pārbaudei pret sankciju sarakstiem
  • Regulārā klienta anketā iekļauto personu datu pārbaude pret sankciju sarakstiem
  • Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
  • NILLTPF riska novērtēšanas palīgs, kas nosaka klientam rekomendējamo riska līmeni
  • Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus dažādos klienta izpētes posmos ar 10% atlaidi

Noskaidrojiet sadarbības valsts riskus

Uzziniet, vai esat likuma subjekts!

Cenrādis

Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā
Neierobežots pārbaudāmo personu skaits
Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)
Pārbaudes VID datu bāzēs
Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.
Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību
Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture
Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā
Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai
NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana
Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)