Sankciju pārbaude

Bez reģistrācijas

Pārbaudiet klientu sankciju sarakstā

Pārbaudīt

Saņemiet dokumentu ar 
pārbaudes rezultātiem.

Apskatīt paraugu

Apstrādājiet sakrītības
(ja ir)

Izmēģini bez maksas

Pārbaudi savu partneri sankciju sarakstos

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu Sankciju likumā noteiktas prasības. Platformas lietotāju iespējas un priekšrocības:

  • Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
  • LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu Reģistra turpmākai pārbaudei pret sankciju sarakstiem
  • Regulārās (ikdienas) personu pārbaudes pret sankciju sarakstiem
  • Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
  • Informēšana par sakritībām ar sankciju sarakstu
  • Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus darījumu pārbaudēm un saņemt konsultācijas ar 10% atlaidi
  • API pieslēguma iespējas

Cenrādis

18 EUR/mēn

Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā
Neierobežots pārbaudāmo personu skaits
Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)
Pārbaudes VID datu bāzēs
Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.
Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību
Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture
Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā
Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai
NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana
Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai
SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)