Biežāk uzdotie jautājumi

Automātiskā ikdienas klientu pārbaude Latvijas, ES, ANO, UK un OFAC (SDN, Non-SDN) sankciju sarakstos tiek nodrošināta, izmantojot publiskās datu bāzes, kuras uztur attiecīgās kompetentās institūcijas.


Pamatojoties uz datiem, kas ir sniegti aizpildot klienta anketu un klienta riska novērtējuma aptauju, platforma nosaka rekomendējamo klienta riska līmeni. Platformas lietotājs, atsevišķi izvērtējot klienta riska paaugstinošo faktoru/-us un/vai veicot kādus riska pazeminošos pasākumus, var noteikt klientam citu klienta riska līmeni.


Eksperta kvalifikāciju un kompetenci nosaka izglītība, atbilstoša sertifikāta esamība (piemēram, CAMS), darba pieredze. Atkarībā no procesa posma, kuru klients vēlas nodrošināt, tiek piesaistīts eksperts ar attiecīgo kvalifikācijas līmeni.


Citi atbilstības procesi, piemēram, padziļināta klienta izpēte, atbildes uz bankas ar NILLTPFN saistītiem pieprasījumiem, darījuma ekonomiskās būtības novērtēšana u. tml.


Drošs algoritms sankciju un citu sarakstu pārbaudei nozīmē to, ka sakritības ar sankciju sarakstiem meklēšanai tiek izmantots Levenšteina algoritms, kas palīdz atrast sakritību ar 90% norādīto precizitāti.


Papildus riska novērtējuma pārbaude tiešsaistē ir papildu pārbaude līgumpartneru uzturētajās datu bāzēs un reģistros.


Platforma piedāvā iespēju veikt Jūsu klientu elektronisko anketēšanu. Elektroniskā klientu anketā atspoguļojas Jūsu uzņēmuma nosaukums un logotips un ir definēti obligāti aizpildāmi lauki, kas atrisina problēmu, kad klienti izlaiž nepieciešamos laukus vai sniedz nepilnu informāciju. Klienta anketai ir unikāls links, kuru Jūs varētu ievietot savā mājas lapā vai nosūtīt pa e-pastu, aicinot aizpildīt anketu Jūsu klientus. Klientu anketas platformā ir standartizētas dažādām nozarēm. Atbilst komanda piedāvā iespēju izstrādāt Jūsu individuālās anketas un pārbaudes protokolus (pakalpojuma cena tiek noteikta pēc darba apjoma saskaņošanas).


Atbilst platformas KYC modulis, kas domāts NILLTPFN likuma subjektiem maksā 36 EUR mēnesī. Savukārt Atbilst platformas Sankciju modulis maksā 18 EUR mēnesī. Sīkāka informācija pieejama šeit.

Cenas ir norādītas ar PVN.


Atbilst komanda par atsevišķu samaksu var sniegt atbalstu dokumentu pārbaudē. Lai noteiktu pakalpojuma cenu, nepieciešams precizēt pārbaudāmo dokumentu veidus un darba apjomu. Svarīgi arī precizēt, kādas darbības ir nepieciešamas, lai uzturētu Jūsu datu bāzi. Ja jautājums ir saistīts ar Jūsu klientu datu bāzes jeb reģistra uzturēšanu, tad pieslēdzot Atbilst platformu, tiks nodrošināta klientu anketu bāzes uzturēšana ar automātisku ikdienas pārbaudi sankciju sarakstos.


Atbilst platformu var lietot gan Latvijas, gan ārvalstu kompānijas. 


Galvenie aspekti, kas jāņem vērā ārvalsts kompānijas pārstāvim: 
1) vai jurisdikcijas likumdošanas izpildes nodrošināšanai ir pietiekama automātiskā ikdienas pārbaude LV, ES, ANO un OFAC (SDN, Non-SDN) sarakstos;

2) vai veidotās saskaņā ar Latvijas likumdošanu klientu anketas un pārbaudes protokoli, kas ir pieejami Atbilst platformā, ietver sevī Jūsu kompānijas jurisdikcijas un darbības veida specifiku (ja tāda ir). Ja jurisdikcijas likumdošana un/vai kompānijas darbība ir specifiska, Atbilst komanda piedāvā iespēju izstrādāt Jūsu individuālās anketas un pārbaudes protokolus (pakalpojuma cena tiek noteikta pēc darba apjoma saskaņošanas). Lai saņemtu papildu konsultāciju tieši par Jūsu uzņēmumu, nepieciešams precizēt Jūsu uzņēmuma jurisdikciju un darbības sfēru.

Reģistrējoties un uzsākot lietot platformu viens lietotājs varēs aizpildīt 10 bezmaksas anketas. Kad visas 10 anketas ir aizpildītās, turpmākā Atbilst platformas lietošana vienam lietotājam maksās 36 EUR mēnesī KYC modulim un 18 EUR sankciju modulim.

Sīkāka informācija pieejama šeit.

Cenas ir norādītas ar PVN.


Automātisko pārbaudi Latvijas, ES, ANO, UK, OFAC sankciju sarakstos veic visām klienta anketā reģistrētām personām, t.sk. anketā reģistrētai valdei, patiesajiem labuma guvējiem, dalībniekiem u.tml., neatkarīgi no tā, vai klients ir Latvijas vai ārvalstu uzņēmums.


SIA "Regulatīvās Tehnoloģijas"
Reģ. Nr. 40203311340,
PVN maksātāja Nr. LV40203311340.
Elizabetes iela 14-3, Rīga,
LV 1010.

Birojs:
Elizabetes iela 23, Rīga,
LV-1010.
Blank Form (#3)